YOL - Riya Welatê Xerîbiyê. Pirtûk.

Edi Hubschmid - ISBN 978-3-907317-04-4
kurmandschi-kurdische Übersetzung von Husên Duzen
Erscheinungsdatum: 2.11.2020

Ev serpehatiya hevkariya bi listikvane sinemaye, niviskar, derhener u filmceker Yilmaz Güney re ye. Salen 1980yi di encama ve hevkariye de wi du film bi Cactus Filma Zurihe re afirandin. Ev vegotina bi wene behsa hoyên jiyan u xebaten Yilmaz Güney yi wan salan dike. Ev pirtuk dihele em awireke bavejin pas kulisen macareya ve pergibune u hoyen jiyan u xebata hunermendeki li sirgune.